Skip to content

Aanbod.

Aanbod

Mijn aanbod bestaat uit drie coachingsdiensten. Elke dienst is op maat aan te passen naar de wensen van de opdrachtgever en het team:

 1. Teamcoaching traject
 2. Teamcoaching met Disc-analyse
 3. Teambuilding door teamcoaching

Allen hebben ze hetzelfde doel:

Medewerkers in hun kracht zetten, waardoor zij met plezier en een veilig gevoel naar hun werk gaan en daardoor (als team) betere prestaties kunnen leveren en bij kunnen dragen aan positieve verandering. 

1. Teamcoaching traject

Tijdens teamcoachings-sessies wordt gewerkt aan een coachingsvraag die door de opdrachtgever en/of het team wordt geformuleerd. Uiteraard kunnen we samen sparren om deze vraag concreet te krijgen en te formuleren. 

Een coachingsvraag staat nooit op zichzelf. Er zijn altijd meerdere factoren die een rol spelen, welke allen aan bod zullen komen tijdens het coachingstraject.

Tijdens de coachingssessies worden kwaliteiten inzichtelijk gemaakt en laat ik het team inzien waar er wrijving is, zodat ik het team kan leren hiermee om te gaan.

Gedurende dit coachingstraject wordt er gewerkt aan een duurzame positieve verandering binnen het team.

Na dit traject kun je het volgende verwachten:

 • Het team heeft een gezonde basis weten te creëren waarbij er oog is voor een veilige werksfeer. Hierdoor wordt o.a. handelingsverlegenheid tegengegaan.
 • Het team weet waar ieders kwaliteiten liggen en deze worden zowel individueel als gezamenlijk ingezet.
 • Ik heb het team in beweging gekregen om beter tot samenwerking te komen. Zowel met de teamleden als met externen.
 • Ik heb het team laten inzien waar er teambreed blokkades liggen, zodat er ruimte is tot concrete positieve verandering. 

Een teamcoachingstraject bestaat uit:

 • Kennismaking/intake met de opdrachtgever
 • Minimaal 3 coachingssessies
 • De 1e sessie vindt plaats op een externe locatie

Teamcoaching is mogelijk vanaf een team met 4 leden.

 

2. Teamcoaching met Disc-analyseDISC-analyse

Disc is een methode waarmee je inzicht krijg in het waarneembare gedrag van een teamlid met zijn of haar omgeving.  De DISC is een ondersteunend middel om inzicht in eigen en elkaars handelen te verschaffen. De DISC-analyses zullen teambreed behandeld gaan worden. 

Tijdens teamcoachings-sessies wordt gewerkt aan een coachingsvraag die door de opdrachtgever en/of het team is geformuleerd. Uiteraard kunnen we samen sparren om deze vraag concreet te krijgen en te formuleren.

Voorafgaande aan de teamcoachs-sessies vult iedere medewerker een vragenlijst in waardoor je teamlid een DISC-analyse ontvangt. Deze analyse wordt met elk teamlid 1-op-1 doorgenomen met de coach.

Na dit traject kun je het volgende verwachten:

 • De teamleden hebben meer inzicht in eigen handelen en behoeften.
 • De teamleden hebben meer zicht in elkaars handelen en elkaars behoeften.
 • Ik heb middels DISC het team beter met wrijving leren omgaan.
 • Ik heb teamleden middels DISC laten inzien hoe ze hun manier van communiceren beter op elkaar kunnen af te stemmen.

Een teamcoaching met DISC bestaat uit:

 • Kennismaking/intake met de opdrachtgever
 • Een DISC-analyse voor elk teamlid, wat als voorbereidend werk geldt
 • Per teamlid een half uur 1-op-1 coaching om de persoonlijke DISC-analyse door te spreken.
 • minimaal 3 coachingssessies
 • de 1e sessie vindt plaats op een externe locatie

Teamcoaching met DISC-anaylse is mogelijk vanaf een team met 4 leden

 

3. Teambuilding door teamcoaching

Veel bedrijven zijn zoekende naar hoe teams de verbinding met elkaar en/of met het bedrijf kunnen behouden. Niet altijd is hierbij behoefte aan een geheel traject

Met Teambuilding door teamcoaching ga ik eenmalig met het team aan het werk. Op een actieve wijze ga ik met het team bewustwording creëren over de kracht van ‘goed samenwerken’.

Aspecten als verbinding, veiligheid en communicatie zullen hierbij zeker aan bod komen. 

De teambuilding door teamcoaching bestaat uit:

 • kennismaking van 1 uur
 • Teamcoachsessie van 3 uur

De teambuilding door teamcoaching is mogelijk vanaf 3 personen.