Skip to content

Mijn visie.

Visie

Zonder wrijving geen glans

Waar velen wrijving als iets lastigs ervaren en hier moeilijk mee om weten te gaan, ben ik juist van mening dat wrijving mag bestaan.

Een team zal moeten ontdekken hoe zij om kan gaan met wrijving tussen de verschillende teamleden. Hierdoor werkt het ter ondersteuning van kwaliteitsverbetering en het behalen van de gestelde doelen op de gewenste manier. 

Veilige werksfeer

De basis van mijn coachsessies is altijd het creëren van een veilige werksfeer, waardoor werknemers zich in een team uit durven spreken. Ook wanneer dit een kritische noot betreft.

Het benoemen van de persoonlijke kwaliteiten en valkuilen is ontzettend belangrijk om als team optimaal te kunnen functioneren.

Ik geloof dat iedereen zijn kwaliteiten heeft en dat deze optimaal tot uiting komen wanneer iemand gezien wordt en zich gewaardeerd voelt binnen een prettige werksetting.

Daarnaast streef ik naar een goede onderlinge communicatie waarbij de verwachtingen binnen het team voor ieder teamlid helder zijn.

Mensen in hun kracht zetten

Als teamcoach wil ik ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen binnen het team in hun kracht worden gezet, waarbij iedereen zal ervaren wat de kracht en meerwaarde is van een positief functionerend team

Samen weten we immers meer dan alleen.

Maar ook wanneer een individu merkt dat hij of zij vastloopt, zich onveilig voelt of handelingsverlegen is geworden, kan teamcoaching er voor zorgen dat deze persoon weer volledig in zijn of haar kracht wordt gezet. Hierdoor kan hij of zij weer optimaal functioneren binnen de functie en het team. 

Teamcoaching is cultuurverandering

Het doel van teamcoaching is op een positieve manier patronen doorbreken waardoor anders omgegaan wordt in en met bepaalde situaties. 

Het gaat hierbij om het teweegbrengen van een duurzame positieve verandering binnen het team.

Wanneer je als team of als persoon in een andere omgeving of setting aan de slag gaat, geeft dit ruimte om los te komen van vaste ideeën en patronen. Dit werkt ondersteunend binnen een teamcoach-sessie. 

Veranderende maatschappij

Er wordt in de huidige maatschappij steeds meer aandacht besteed aan een juiste balans tussen werk en privé. Zowel door de werkgever als door de werknemer.

Daarnaast willen medewerkers steeds meer zeggenschap én zich gewaardeerd voelen. Ook dit komt tijdens de teamcoachings-sessies aan bod. 

Hierbij is wederkerigheid van essentieel belang. Wanneer een werkgever zorgdraagt voor zijn medewerkers, zullen de medewerkers zich van toegevoegde waarde voelen en zich gewaardeerd voelen.

Hierdoor zullen ze uiteindelijk beter presteren, wat ten goede komt van de kwaliteit en professionaliteit binnen de organisatie en de gewenste bedrijfscultuur. 

Wil jij ook een optimaal functionerend team, waarin iedereen zich prettig voelt en er daadwerkelijk stappen gemaakt kunnen worden ten behoeve van de organisatie?

Bekijk mijn aanbod of neem direct contact met mij op om eens met een kop koffie de mogelijkheden te bespreken en te ontdekken of er een klik is!